Over Anafora


Anafora is gelegen in het Máximapark in Leidsche Rijn. Met het ontwikkelen van Anafora heeft initiatiefnemer Happy Megally willen bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk. Als levendige en culinaire ontmoetingsplek voor jong en oud willen we een positieve impuls geven aan de sociale cohesie in en het welbevinden van de bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Heerlijk en gezond samen eten is een verbindende factor. Anafora is ontstaan vanuit de gedachte aan een plek waar je graag met je gezin, familie, vrienden, buren of collega’s naar toe gaat. Daarom organiseert Anafora gedurende het hele jaar velerlei activiteiten op het gebied van Natuur, Cultuur, Bewegen en Kunst. Dit doen we in samenwerking met diverse partners en culturele instellingen uit de regio.

In 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin het Máximapark, de Bosspeeltuin en Anafora officieel geopend.